สั่งซื้อกับเว็บไซต์ RAKLOK ได้ง่ายๆ

วิธีที่ 1 การซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์

ฝ่ายบริการลูกค้า
วันจันทร์-อาทิตย์ (24 ชั่วโมง)

Tel : 091-8093201

วิธีที่ 2 การซื้อสินค้าผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย

            

RAKLOK_how-to-buy-line
RAKLOK_how-to-buy-FACEBOOK
RAKLOK_how-to-buy-IG

วิธีที่ 3 การซื้อสินค้าในเว็บไซต์ด้วยตนเอง

RAKLOK_how-to-buy
RAKLOK_how-to-buy
RAKLOK_how-to-buy
RAKLOK_how-to-buy
RAKLOK_how-to-buy
RAKLOK_how-to-buy
RAKLOK_how-to-buy